Friday, November 19, 2010


Metalero will stand tall:
el vaig fer a llapis primer i vaig escanejar i enfosquir i pintar despres a photoshop, cuan no li vaig trobar mes sentit vaig donar-lo per acabat, no cal acabar tot estrictament, també te el seu rotllo i queda com apunt, i perque no te la seva história, cuan tenia hores mortes al treball feia coses a llapis, no lo suficient de lo que desitjava, queda present de lo poc que se sol fer en paróns artistics, pero que els agafes molt de carinyo, sera per la epoca tan dolenta que cualsevol cosa mola, perque es de lo poc que s'ha fer en un x periode de temps.

No comments: